Recavia s.r.o

Donatellova 2003/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

 

E mail: cerny@recavia.com

tel: +420 777 976 976

V rámci celé České republiky zajišťujeme 

 

- drcení odpadů mobilním drtičem HAMMEL VD 950 

- svoz a výkup dřevěných odpadů

- kontejnerový servis odvoz odpadů soupravami s rukou 

- demolice staveb a technologických zařízení

© Všechna práva vyhrazena

RECAVIA s.r.o. Donatellova 2003/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

VRACÍME

ODPADOVÉ DŘEVO

ZPĚT DO ŽIVOTA

V úzké spolupráci s našimi partnery z oblasti průmyslu , kteří využívají zpracované dřevěné odpady  jako základ pro výrobu nových ušlechtilých výrobků svážíme a dále zpracováváme dřevěné odpady pro celou řadu významných zákazníků, kteří si podobně jako my uvědomují význam a přidanou hodnotu recyklace jejich odpadů.

DŘEVO JE ZKRÁTKA NÁŠ SVĚT

PRAVIDELNÉ VÝVOZY MATERIÁLU

 

zajištujeme pro naše klienty vlastní flotilou speciálních kontejnerových souprav s drapákem

MODERNÍ TECHNOLOGIE

pro zpracování dřevěných odpadůvyužíváme vždy nejlepších dostupných techologií

NEJLEPŠÍ FINANČNÍ ZHODNOCENÍ

 

dokonalá optimalizace všech zpracovatelských a logistických procesů nám umožňuje nejlépe finančně zhodnotit vaše dřevěné odpady

ODEBEREME A ZPRACUJEME OD VÁS

VĚTŠINU DŘEVĚNÝCH ODPADŮ

staré trámy, krokve, stropnice, podlahy a ostatní dřevěné materiály z demolic včetně případných zbytků hřebíků, oplechování a ostatních materiálů

desky a ostatní dřevěné materiály

z komunálního sektoru, sběrných dvorů zpracováváme včetně instalovaných kování, dřezů a ostatních materiálů které standardně musí být odstraněny.

 zbytky z truhlářské a nábytkářské výroby, přepravní rámy, palety, boxy, průmyslové dřevěné odpady apd.

 pařezy, větve a kmeny z rekultivace sadů, standardní i nucené težby, údržby zeleně včetně objemných pařezů s kořenovým valem.

Zajistíme pro vás kompletní profesionální servis...

• drcení dřevní hmoty a dřevních odpadů pomalu běžným drtičem  HAMMEL RED GIANT 

• nakládka  a manipulace s materiálem čelním nakladačem VOLVO E 120 s vysoko výklopnou lopatou 

• odběr a drcení dřevěných odpadů – dřevěné obaly, palety, trámy, stavební dřevo, pařezy, nábytek...

• odběr a drcení dřevní hmoty – větve, lesní klest, roští, kůra, odřezky, kmeny stromů 

• výstupní surovinou z naší linky je certifikovaná palivová štěpka frakce 20 – 100 mm splňující požadavky O2

• výkon drtící linky  cca 80 t/Mth (závisí na vstupním materiálu)

Další informace týkající se odběru dřevěných odpadů získáte na tel: 777 976 976.

Máte dotaz k našim službám nebo strojům? Zavolejte nám na tel: 777 976 976 nebo prosím zkuste vyplni tento formulář a náš team Vás bude bude obratem kontaktovat pro vyřešení vaší poptávky